تعابیر مدیریت معاصر


+ اقسام شرکت های تجاری در ایران

بر طبق ماده 20 قانون تجارت ایران شرکت های تجارتی بر هفت قسم است:
 
1- شرکت سهامی:
شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است
2- شرکت با مسئولیت محدود:
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
3- شرکت تضامنی:
شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
4- شرکت مختلط سهامی:
شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی قیمت در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند . شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهامی در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود,ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
5- شرکت مختلط غیر سهامی
شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
6- شرکت نسبی:
شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرمت گذاشته اند.
7- شرکت تعاونی:
شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق پس انداز موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود ودارای اقسام گوناگونی است :
شرکت تعاونی تولید, شرکت تعاونی مصرف , شرکت تعاونی روستایی, شرکت تعاونی صیادان ,شرکت تعاونی مسکن.
 
ماده 4 قانون تجارت شرکت های سهامی بر دو نوع است:

نوع اول - شرکتهای سهامی عام:شرکتهایی هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تا مین می کنند.

نوع دوم - شرکتهای سهامی خاص : شرکتهایی هستند که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تا مین می گردد.
 
تفاوتهای عمده شرکتهای سهامی عام با شرکتهای سهامی خاص:

1- قسمتی از سهام شرکت سهامی عام در مرحله تاسیس به مردم عرضه می شود در حالیکه سهام شرکتهای سهامی خاص به طور کلی باید توسط موسسین تامین گردد (ماده 4)
2-
تعداد شرکا در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکتهای سهامی خاص 3 نفر خواهد بود (مواد 3 و 107)
3-
سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حد اقل 5 میلیون ریال و در مورد شرکت سهامی خاص حد اقل یک میلیون ریال می باشد (ماده 5 )
4-
مبلغ اسمی سهام در شرکتهای سهامی عام نباید از ده هزار ریال بیشتر باشددر حالیکه در شرکت سهامی خاص این حد وجود ندارد (ماده 19)
5-
شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون تجارت به انتشار اوراق قرضه اقدام نماید در حالیکه در مورد شرکت سهامی خاص چنین مجوزی پیش بینی نشده است( ماده 51)
6-
در مورد افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام پرداخت مبلغ اسمی سهم باید به نقد باشد در حالیکه در شرکتهای سهامی خاص به غیر از نقد نیز مجاز است (تبصره 1 ماده 158)
نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٢٦
تگ ها: حقوق تجارت
comment نظرات () لینک