تعابیر مدیریت معاصر


+ مراحل برنامه ریزی

PLAN while others are playing

برنامه ریزی :

" برنامه ریزی فرایندی است که فاصله گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را پل می زند" و یا "برنامه ریز ی فرایندی است که ما را در اتخاذ مجموعه  از تصمیمات منطقی جهت رسیدن به هدف مطلوب راهنمایی می کند".

باتوجه به تعریفهای فوق فرض های اساسی از برنامه ریزی بشرح زیر عنوان می شود:

۱- یاری رسانیدن در جهت دستیابی به اهداف

۲- خودار کردن از بخت آزمایی.

۳- انتخاب آگاهانه و عالمانه کنش ها در آینده.

 

در سرشت برنامه ریزی چند موضوع مهم نهفته است

۱- مقدماتی ترین وظیفه مدیریت است.

۲- برنامه ریز ی و کنترل دو امر جدا ناشدنی بسان دو تیغه قیچی اند.

۳- برنامه ریز ی سرشتی سلسله مراتبی از کل به جزء باتوجه به سطوح مدیریتی دارد.

۴- دوره ای است- کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت.

 

مراحل برنامه ریزی :

مراحل اصولی زیر در هر تصمیم گیر و در نتیجه هر نوع برنامه ریزی موضوعیت می یابند.

۱- آگاهی و تعریف مسئله- چه دشوار هایی را می خواهیم بگشائیم، چه انتظاراتی داریم.

۲- تعیین هدفها – نقطه پایانی کار را روشن نمائیم – در کلان و جزء.

۳- پدید آوردن فرضها- در حقیقت فرضها بیان واقعیاتی هستند که برنامه ریزی در محیط آن واقع می شود و لذا مبتنی بر آینده نگری و پیش بینی اند. فرضها ی واقع بینانه بسیار مهم اند.

۴- تعیین گزینه ها – راهها گوناگون کنش، راهها گوناگون منطقی انجام کار و رسیدن به هدف.

۵- ارزیابی گزینه ها – تحلیل و ارزیابی گزینه ها با توجه به فرضها و اهداف مورد نظر – بدیهی است تحلیل و ارزیابی نیازمند روشها و معیارهای مشخص و علمی است.

 ۶- انتخاب گزینه – ممکن است بیش از یک گزینه برتر انتخاب شوند و یا گزینه ها در سلسله مراتب اولویتی قرار گیرند.

۷- تنظیم برنامه های پشتیبانی.

۸- بودجه بندی برنامه ها. پس از انتخاب گزینه ، تنظیم برنامه اجرایی و پشتیبانی آغاز می شود. در این مرحله هدف یا اهداف اصلی مشخص شده و راه رسیدن به هدف نیز تعیین گردیده است. جهت تنظیم برنامه اجرایی نیازمندیم  تا باتوجه به روشها اجرای کار منابع لازم از نظر کمی و کیفی را شناسایی کرده، نحوه تأمین و استفاده از آنها را بشناسیم. منابع مورد نظر معمولا" عبارتند از نیرو انسانی، مصالح (مواد)، ماشین آلات، زمین، سرمایه (پول) و ملاحظه شرایطی محیطی کار مانند شرایط سیاسی، اقتصاد ، فرهنگی.

 

چند نکته: در برنامه ریزی توجه به چند نکته نیز حائز اهمیت است.

-برنامه ریزی معمولا" مبتنی بر تجربه است.

-برنامه ریزی نیازمند پیش بینی است و پیش بینی در محیط ها سازمان یافته و قانونمند امکانپذیر است. پس ثبات بنا اصلی برنامه ریزی علمی را تشکیل می دهد.

- برنامه ریزی علمی بر این اصل استوار است که با شناخت واقعیت و روابط بین پدیده ها امکان پیش بینی و در نتیجه تسلط بر کم و کیف جریان امور حاصل و لذا مواجهه قاهرانه و نه مقهورانه با خواسته ها   صورت می پذیرد.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
تگ ها: مدیریت
comment نظرات () لینک