تعابیر مدیریت معاصر


+ عمر کوتاه ما و بیست مورد تحمل ناپذیر

 از پا ننشین. در مسیر زندگی هر روز ناخودآگاه و بی سر و صدا انتخابی می کنی! حرکت را بر می گزینی و بر می خیزی. اگر حس می‌کنی در حال در جا زدنی بدان که فقط داری تحمل می کنی و دیگر هیچ! زمان آن فرارسیده است که زندگیت را بازسازی کنی.

ساده و کوتاه می‌گوییم! تغییر را شروع کن! تحمل موارد زیر کافیست!

۱) کسانی که قدر و منزلتت را پایین می آورند. روابط باید یاری‌گر تو باشند نه موجب اذیت و آزارت. وقتت را با کسانی سپری کن که باهوش و مهربان و خواستنی هستند. [۱۲ نشانه اصلی برای پایان یک رابطه]

۲) محیط کار نفرت انگیز! فرصت شغلی اول یا دومی که سر راهت قرار می گیرد را انتخاب نکن. به جستجویت ادامه بده. سرانجام کار مورد علاقه‌ات را خواهی یافت. اگر زمانی دیدی سخت کار می‌کنی و از لحظه لحظه ی آن لذت می بری بدان درست آمده ای، از ادامه بازنمان. تو در آستانه ی حرکتی عظیم هستی. وقتی بر پایه شور و هیجانت کار کنی نه تنها سخت نیست بلکه همه چیز لذت بخش است.

[البته می‌دانیم که در این روزگار سخت و با وجود انواع فشارهای اقتصادی، فرصت های کار نایابند ، اما بدان که موفق ها همیشه در بدترین روزگاران ساخته شده و وضعیت موجود را تغییر داده اند. در ضمن  بدانید همیشه آن کسی که محیط کار شما را نفرت انگیز می کند دیگران نیستند :  چگونه در محیط کار شادی آفرین باشیم؟]

۳) منفی بافی‌های خودت! در مورد آنچه دائماً با خودت زمزمه می کنی و اثرات حساس آن آگاه باش. گاهی به آن چه می گویی و به خودت تلقین می کنی فکر کن. اگر دیدی منفی است آن را با افکار مثبت جایگزین کن.

۴) روابط غیر ضروری! دقیقاً آن چه را که می خواهی بگو! و برای آن چه می گویی تلاش کن. واضح حرف بزن. بپرس! مسائل را باز کن و هیچ موردی را نادیده نگیر.

۵) فضای کار و زندگی نامرتب و مغشوش! به هم ریختگی ها را سامان بده. وسایل اضافی را دور بریز.ایجاد یک نظم ساده و فراهم آوردن راحتی در انجام کارها و دسترسی ها تغییر شگرفی را نشان خواهد داد.

۶) تنبلی هایت! صبح ها ۳۰ دقیقه زودتر بیدار شو تا مجبور نباشی مثل دیوانه ها دور خودت بچرخی. این ۳۰ دقیقه می تواند از عجله و سردرد و خستگی نجاتت دهد.

۷) فشار و استرس ناشی از همرنگی با جماعت! گاهی از تو خواسته می شود مانند بقیه شوی تا بتوانند خیلی راحت کنارت بگذارند و رد شوند. سر نسپار! خودت باش این تنها گزینه ای است که به بهترین نحو اجرا می کنی. نوشته زیبای آقای دکتر مجیدی را در خصوص تصویر زیر در یک پزشک بخوانید:  عکس تاریخی «آگوست لندمسر» و داستان اجتناب او از سلام نازی – یه مرد بود، یه مرد!

۸) بیماریها! زندگیت در گرو سلامتیت است. اجازه نده به راحتی از دستت برود. تغذیه درست، ورزش و چکاپ های سالانه را فراموش نکن.

۹) ترس از تغییر! زندگی یعنی تغییر! امروز با دیروز متفاوت است. هر روز شروع و پایانی نو است. با آغوشی باز به استقبال این آغاز بشتاب و از آن حداکثر استفاده را ببر. [۵ دلیل ترس از تغییر]

۱۰) کار و کار، کار بدون تفریح! سعی کن خوش باشی. هر وقت که توانستی تفریحی برای خودت دست و پا کن. اگر لبخند بر لب داری بدان راه را درست آمده ای و اگر نداری بدان که تو می توانی لبخند را بر لبان دیگری بنشانی و آنگاه خواهی یافت چه آسان دیگران فرصت لبخند زدن را برایت خواهند ساخت.

۱۱) افراد و تبلیغاتی که موجب ایجاد حس حقارت در تو می شوند! تبلیغات مخربی که تلاش می‌کنند تا تو از خودت ناراضی باشی تا آنها بتوانند آنچه می خواهند را به تو بقبولانند و بفروشند.  زیبایی ها نگاه ها را به سوی خود جذب می کنند در حالیکه شخصیت ها قلب های زیبا را جذب می‌کنند. به خودت ببال. تو هم اکنون هم زیبایی. باور نداری؟

۱۲) خواب ناکافی! ذهن خسته بهره وری ندارد و نمی تواند هیچ چیز بیآفریند. نشستن و تا انتهای شب مشغول دیدن همه سریال ها و برنامه های انواع رسانه های داخلی و خارجی شدن به بهبود زندگی تو کمک نخواهد کرد! خواب بخش مهمی از زندگی است که اگر آن را درنیابی تو را در خواهد گذاشت.

۱۳) تکرار مکررات! زندگی امروز هریک از ما حاصل جمع تجربیات قبلی ماست. هرچه بیشتر چیزهای جدید را  تجربه کنی داستان زندگیت جذاب تر و زیباتر خواهد شد.

۱۴) ناامنی در خانه! اگر در خانه‌ات احساس امنیت و آرامش نداری بدان که در هیچ کجا نخواهی داشت. عاشقانه خیمه ای در خور بر پا کن لایق نام “خانه” !  

۱۵) قرض و دِین! همیشه کمتر از آنچه داری خرج کن. هرگز چیزی که نیاز نداری نخر. سعی کن خریدهای بزرگ انجام دهی، برایش برنامه ریزی کن و تلاش کن بودجه اش را تأمین کنی.

۱۶) دروغگویی! زندگی صادقانه موجب آرامش روح و روان است و این آرامش بی قیمت است. صادق باش و با راستگوها مراوده کن.

۱۷) خیانت! روابط صمیمی بر پایه ی راستی و درستی و رازداری بنا می شوند. اگر هر دو طرف ۱۰۰ درصد پایبند نباشند بدان که این رابطه ارزش جنگیدن ندارد.

۱۸) حرص و آز! حرص نزن. آزمندی و بخل سرانجام سعادت و خوشبختی را دفن خواهد کرد. این حقیقت دیر و زود دارد ، اما سوخت و سوز ندارد.

۱۹) عدم آمادگی! زندگی پر است از حوادث غیرمترقبه! تفاوت زیادی میان ترس و حفظ آمادگی است. همیشه آماده باش.

۲۰) سکون و رخوت! فرصت ها تا ابد پشت در نمی نشینند. یا تو از آن ها استفاده می کنی و یا دیگران به سرعت آن را از آن خود خواهند کرد. نشستن، فکر کردن و زل زدن به اطراف نه تغییری ایجاد می‌کند و نه موجب پیشرفت می شود. موافق نیستی؟ پس بنشین و زل بزن!

به یاد داشته باش فرصت زندگی فقط یک بار به تو داده می شود که اگر درست زندگی کنی همان یک بار کافی خواهد بود.  

منبع : marcandangel 
منبع واسطه : http://degaresh.com/site/683/

اصل متن :

20 Things Life Is Too Short To Tolerate

Tweet
inShare474

Life Is Too Short

You don’t have to settle, it’s simply a choice you make every day.  If you feel like you’re running in place there’s a good chance you’re tolerating things you shouldn’t be.  It’s time to reclaim your life.

Starting now, stop tolerating…

    People who bring you down. – Relationships should help you, not hurt you.  Spend time with nice people who are smart, driven and likeminded.
    A work environment or career field you hate. – Don’t settle on the first or second career field you dabble in.  Keep searching.  Eventually you will find work you love to do.  If you catch yourself working hard and loving every minute of it, don’t stop.  You’re on to something big.  Because hard work ain’t hard when you concentrate on your passions.
    Your own negativity. – Be aware of your mental self-talk.  We all talk silently to ourselves in our heads, but we aren’t always conscious of what we’re saying or how it’s affecting us.  Start listening to your thoughts.  If you hear negative thoughts, stop and replace them with positive thoughts.
    Unnecessary miscommunication. – Say what you mean.  Mean what you say.  Speak clearly.  Ask questions.  Clarify things until you understand them.
    A disorganized living and working space. – Clear the clutter.  Get rid of stuff you don’t use.  Read David Allen’s book Getting Things Done for some practical organizational guidance.
    Your own tardiness. – Get up 30 minutes earlier so you don’t have to rush around like a mad man.  That 30 minutes will help you avoid speeding tickets, tardiness and other unnecessary headaches.
    Pressure to fit in with the crowd. – Oftentimes, the only reason others want you to fit in is that once you do they can ignore you and go about their business.  Don’t conform.  Be you, because that’s the only person you can be.
    An unhealthy body. – Your health is your life.  Don’t let it go.  Eat right, exercise and get an annual physical check-up.  The 4-Hour Body is an insightful and entertaining read on this topic.
    Fear of change. – Life is change.  Every day is different.  Every day is a new beginning and a new ending.  Embrace it and make the best of it.
    All work and no play. – Enjoy yourself and have a little fun while you can.  If you’re smiling, you’re doing something right.
    People or beauty ads that make you feel inadequate. – Good looks attracts the eyes.  Personality attracts the heart.  Be proud to be you.  You are already beautiful.
    Not getting enough sleep. – A tired mind is rarely productive.
    Doing the same exact thing over and over again. – You are the sum of your life experiences.  The more you experience, the more interesting your life story gets.
    Personal greed. – Don’t let greed and deceit get the best of you.  Greed will bury even the lucky eventually.
    A mounting pile of debt. – Always live well below your means.  Don’t buy stuff you don’t need.  Always sleep on big purchases.  Create a budget and savings plan and stick to them.  Read I Will Teach You To Be Rich.
    Dishonesty. – Living a life of honesty creates peace of mind, and peace of mind is priceless.  Period.  Don’t be dishonest and don’t put up with people who are.
    Infidelity. – Intimate relationships are a sacred bond – a circle of trust.  If both parties aren’t 100% onboard the relationship isn’t worth fighting for.
    An unsafe home. – If you don’t feel safe at home you’ll never feel safe anywhere.  Build a loving household in a safe area that you are proud to call ‘home.’
    Being unprepared. – Life is unpredictable.  And there’s a big difference between being scared and being prepared.  Always be prepared.
    Inaction. – Either you’re going to take action and seize new opportunities or someone else will.  You can’t change anything or make any sort of progress by sitting back and thinking about it.

And remember, you only live once, but if you live it right once is enough.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٢
comment نظرات () لینک