تعابیر مدیریت معاصر


+ جزوه درس تجزیه وتحلیل سیستم

تعریف سیستم :

1. سیستم عبارتست از یک سری اجزای وابسته به هم که تعدادی فعالیت، کار یا عملی را انجام بدهند.

2. سیستم مجموعه ایی از عناصر یا مجموعه ایی از روابط بین آنها و مشخصه آنها می باشد، این تعریف برای اماکن و سیستم های تجاری بکار می رود. 

 

3. سیستم مجموعه ایی از عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی که بین این عناصر مجموعه ایی از روابط به هم پیوسته وجود دارد. این عناصر با اثر متقابل به هم رسیدن به هدف یا اهداف خاصی را میسر می سازند.

4. سیستم عبارتست از شبکه ایی از رویه های مرتبط با هم که به کمک هم یک فعالیت را اجرا می کنند و یا هدفی را میسر می سازند.

رویه یا  Procdure:

رویه عبارتست از یک سری مراحل گام به گام دقیق که مشخص می کند:

1. چه کاری باید انجام شود.

2. چه کسی باید آن را انجام دهد

3. چه وقت انجام خواهد شد

4. چگونه انجام خواهد شد.

در تعریف سیستم باید موارد زیر مشخص شود:

1. اجزا متشکله سیستم

2. رابطه اجزا با همدیگر

3. اثر متقابل اجزا به همدیگر

4. هدف مشخص مجموعه اجزاء

به صورت کلی چند نوع سیستم وجود دارد:

1. سیستم های بسته : این نوع سیستم هایی هستند که به طور خودکار توسط داده های تولید شده در خود سیستم اعمال خود را کنترل می کنند بعضی از سیستم های فیزیکی و شیمیایی از این نوع هستند، مانند سیستم گردش خون.

2. سیستم باز : سیستم هایی هستند که نیاز به وروردی مشخصی دارند تا فعالیت های داخل سیستم شروع تا به سرانجام برسد.

در دسته کامپیوتر انواع زیادی از سیستم ها و نرم افزارها مورد استفاده قرار می گیرند که برخی از آنها عبارتند از:

1. نرم افزارهای کاربردی : مانند سیستم های حسابداری، انبارداری ، حقوق و دستمزد، کتابخانه ، برنامه های کمکی 3. سیستم عامل

تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟

در نظامی های مهندسی تجزیه وتحلیل سیستم روش هایی به نام آزمایش و خطا متداول است. در رشته کامپیوتر و در شاخه تحلیل سیستم ها نیز تجزیه و سعی و خطا کاربرد فراوانی دارد. تجزیه و تئوری با هم مورد استفاده قرار می گیرند.

سه فاکتور اساسی برای تجزیه و تحلیل سیستم ها:

1. کاهش هزینه

2. کاهش وقت

3. کاهش نیروی انسانی

منظور از تجزیه و تحلیل سیستم:

1. شناسایی نقاط تصمیم گیری

2. مشخص نمودن اهمیت آنها

3 . ارتباط آنها با یکدیگر و کل سیستم

تعریف نقطه تصمیم گیری:

نقطه ایی در سیستم است که در آن یک فرد با یک مکانیزم خودکار باید بعنوان یک واکنش در مقابل اطلاعات ورودی تصمیم گیری نماید. نقاط تصمیم گیری نقاطی هستند که سیستم ها را عمیقاً تحت تاثیر قرار می دهد به عنوان مثال : مسئول بخش مالی، مسئول ثبت نام

نقطه مرکزی تصمیم گیری:

نقطه مرکزی تصمیم گیری نقطه ایی است که در آن چند نقطه تصمیم گیری جمع شده اند و اثر یکدیگر را تشدید می کنند، به عنوان مثال :

روز امتحان یک نقطه مرکزی تصمیم گیری است زیرا در این روز چند نقطه تصمیم گیری جمع شده اند که اثر همدیگر را تشدید می کنند این نقاط در سیستم ثبت نام عبارتند از:

مسئول تحویل فرم های اولیه ثبت نام، برنامه کامپیوتری وارد کردن درس مورد نظر ، کارشناس آموزش، مسئول امور مالی و.... که همه این قسمت ها نقطه مرکزی تصمیم گیری را تشکیل می دهند .

تحلیل گر سیستم کیست؟

یک مدیر عمومی است که کلاً سیستم را طراحی می کند کمک ها و همکاری های لازم را فراهم می کند متخصصین لازم را فرا خوانده سیستم را پیاده سازی می کند سپس آن را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد تا در صورت اشکالات احتمالی آنها را بر طرف کند.

تجربیات و خصوصیات تحلیل گر:

1. قدرت تبادل اطلاعات با دیگران

2. اطلاعات لازم در مورد کاربدهای مختلف داشته باشد

3. آگاهی از تکنولوژی های کامپیوتر در زمینه های نرم افزار، سخت افزار و شبکه ( در مورد نرم افزار آشنایی با نرم افزار های سیستم عامل ، کمکی و کاربدی آماده در بازار)

(در مورد سخت افزار : قابلیت ها و توانایی های ماشین های مختلف با شناسه از محبوبیت ها و حدود قیمت آنها اطلاع داشته باشد).

( در مورد شبکه : آشنایی با انواع شبکه های کامپیوتری از لحاظ سرعت ، تجهیزات و نرم افزار).

4. روش ارائه گزارش : تحلیل گر باید گزارش های متعددی از روند کار ارائه دهد که این گزارش ها بسیار مهم هستند و در تصمیم گیری مدیریت بر روی تیم و مسئول تحلیل گران نقش اساس ومهمی دارد.

جایگاه تحلیل گر در سازمان:

در داخل بعضی از سازمان ها واحدی بنام واحد سیستم ها وجود دارد که مدیر ان تحلیل گر سیستم است کار این واحد بیشتر کار مشاوره می باشد و همچنین در اختیار داشتن مسائل مربوط به سیستم به مدیر سازمان است و فعالیت اجرائی ندارد دلیل اینکه فعالیت اجرائی ندارد این است که کسی که می خواهد اشراف کلی روی مسائل و فعالیت های سازمان داشته باشد می بایست که فعالیت های را از بالا ببیند و تعصب داشته باشد و اشکال های خود را نادیده بگیرد.

وظایف واحد سیستم ها:

وظیفه اصلی این واحد طراحی سیستم است ولی برای این کار می بایست کنترل های زیر رادر سازمان های مورد نظر دهد:

1. طراحی و کنترل فرم ها 2. طراحی و کنترل رویه ها

3. تنظیم و اداره و رکوردها و پروژه ها

4. کنترل گزارشات

5. تسهیل امور جاری

طراحی و کنترل فرم ها :

کنترل و طراحی فرم ها به عهده تحلیل گر سیستم است.

طراحی و کنترل رویه ها:

هر عملی که در سازمان انجام می گیرد یک رویه نامیده می شود که طراحی این رویه ها و نحوه اجرای آنها به عهده تحلیل گر سیستم است.

تنظیم و اداره رکوردها و پرونده ها:

منظور چگونگی مرتب سازی، ذخیره و بازیابی، نگهداری و کد گذاری پروهده ها است.

کنترل گزارشات :

به طور کلی نقل و انتقال گزارشات بین واحد های درون سازمان و بین سازمان و مراکز خارج از سازمان به عهده تحلیل گر سیستم است.

تسهیل امور جاری:

برسی فعالیت های روزمره، برسی امکان بهینه سازی یا ساده کردن فعالیت های جاری می باشد

فلسفه طراحی سیستم:

1. اطلاعات درست در زمان مناسب و با هزینه مناسب به دست افراد مورد نظر برسد.

2. بهبود کیفیت تصمیم گیری

3. افزایش ظرفیت پردازش

4. انجام کارهایی که قبلا غیر ممکن بوده است

5. کاهش هزینه

چرخه تولید سیستم:

مطالعه امکان سنجی = امکان سنجی

مطالعه کلی سیستم = تحلیل خواسته ها ، تعریف خواسته ها ، طراحی کلی ، طراحی  جزئی ، پیاده سازی، تست ، نگهداری.

مراحل امکان سنجی:

مراحل بسیار مهم از چرخه تولید سیستم است هر چند که هزینه و زمان انجانم این مرحله کمتر از سایر مراحل می باشد، اگر مطالعه امکان سنجی انجام نشود ممکن است هزینه زیادی مصرف شود ولی به اهداف خود در مطالعه امکان سنجی نرسیم.

موانع و مشکلاتی که در طول مطالعه سیستم ممکن است به وجود آید:

1. عدم پشتیبانی مدیریت 2. عدم تسریع مسئله و اهداف مورد نظر 3. خوش بینی بیش از حد 4. خطا ء تخمین ها و پیش بینی ها که خود شامل اصطکاک با ساخت موسسه ( مقاومت کارمندان در مقابل تغییرات مشکلات باز آموزی ) 5. به شکست انجامیدن طرح 6. انتخاب سخت افزار نامناسب.

اهداف مطالعه امکان سنجی :

1.برسی ایجاد یک سیستم جدید و برآورد هزینه های آن 2. برسی احتمال بهبود بخشیدن سیستم موجود با هزینه قابل قبول ( 30 درصد هزینه سیستم جدید می توان برای بهبود بخشیدن سیستم قدیمی هزینه کنیم یا به عبارت دیگر اصطلاح سیستم قبلی اگر تا 30 درصد ایجاد سیستم جدید هزینه ببرد مقرون به صرفه است ) 3. برسی روش های مختلف انجام طرح، شرایط موجود، عوامل انسانی، عوامل محیطی و.....

انواع مطالعه امکان سنجی :

1. امکان سنجی نوع A : مطالعه پیشنهاد یا عدم پیشنهاد مطالعه سیستم که شامل برآورد هزینه، زمان لازم برای مطالعه کامل سیستم می باشد این نوع امکان سنجی کاملتر از نوع دیگر می باشد.

2. امکان سنجی نوع B : ( مطالعه تعیین استفاده از کامپیوتر ) تعیی بهترین و کاملترین کامپیوتر برای این منظور است . معمولا برای مراکزی استفاده می شود که می خواهند برای اولین بار از کامپیوتر استفاده کنند.

مراحل امکان سنجی نوع A شامل مراحل زیر می باشد:

تعریف مسئله : که در این خودش شامل موضوع ، محدوده کار و هدف است ( به عنوان مثال موضوع: سیستم ثبت نام دانشگاه ها مطالعه تولید و ایجاد یک سیستم مکانیزه ثبت نام دانشجویان در محیط اینترنتی .

محدوده کار: در محدوده کار که شامل امورمالی، خدومات اداری، امتحانات

هدف : که شامل کاهش هزینه ها ، رضایت مندی دانشجویان ، سرعت بخشیدن به ثبت نام.

جلب موافقت مدیریت با تعریف مسئله انجام گیرد.

درک سیستم موجود یا سیستم جاری:

 

 

الف ) مطالعه رویه های مکتوب : مدارک و مستنداتی هستند که برای فعالیت ها و کارهایی که در حال حاضر در سیستم جاری انجام می شوند، توسط طراحان قبلی تهیه شده است، مثل دستور العمل های هر واحد در آرشیو خود نگه می دارند.

ب ) مصاحبه : در آن زمان ، مکان ، موضوع ، شخص مصاحبه شونده از اهمیت زیادی برخوردار هستند و باید تعیین و مشخص شوند زمان مصاحبه باید طوری باشد که مصاحبه شونده فرصت کافی برای جواب دادن به سوالات ما را داشته باشد و به شکلی نباشد و یا فرصت نداشته باشد. همچنین مصاحبه باید زمانی انجام شود که خود تحلیل گر سیستم نیز در مورد موضوع مصاحبه اطلاعاتی کسب کرده باشد یا حداقل اطلاعاتی داشته باشد. مکان مصاحبه نباید پررفت و آمد باشد ترجیحاً باید مکانی باشد که در همان جا سیستم در حال اجرا است.

پ ) موضوع مصاحبه : در این باید از پیش مشخص شده باشد و آن را به اطلاع فرد مصاحبه شونده برسانیم که این کار می تواند به شکل مکتوب با حداقل تلفن و یا اینکه با هر امکان ارتباطی دیگری انجام پذیرد.

ت) شخص مصاحبه شونده : باید فردی باشد که مسئولیت کلیدی در سازمان نداشته باشد، این افراد لزوماً افرادی با سمت بالا در سازمان نیستند، بلکه تجربه و دانش بیشتری نسبت به سایر افراد دارا می باشند هرچند که باید سعی شود مصاحبه از بالا به پایین انجام شود، یعنی از مدیریت و معاونت شروع شود و به مدیران و روسا و کارشناسان ارشد ادامه پیدا کند مطلب دیگر که اهمیت  دارد این است که کاربران باید بفهمند که تحلیل گر برای کمک به آنها آمده است و اطمینان آنها به تحلیل گر جلب شود.

در حین حال مصاحبه از بحث و جدل با مصاحبه شونده بایستی بپرهیزیم و صحبت ها حالت نصیحت نداشته باشد، هنگام صحبت کردن چیزی ننویسیم، صحبت ها را قطع نکنیم، از اصطلاحات محلی استفاده کنیم.

د) مرحله مشاهده : یعنی اینکه تحلیل گر از نزدیک مراحل کار را مشاهده کند، مثلاً در سیستم ثبت نام دانشگاه در روز ثبت نام در دانشگاه حضور پیدا کند و از نزدیک مراحل ثبت نام را مشاهده کند. گاهی اوقات تحلیل گر سیستم به مشاهده سطحی اکتفا نمی کند و خودش به عنوان ارباب رجوع تمام مراحل انجام ثبت نام را طی می کند. روش مشاهده می تواند محکی برای تحلیل گر سیستم باشد که ببیند آیا سیستم را همانطوری که هست او درک کرده یا در درک سیستم دچار اشتباهاتی شده است.

ح ) پرسش نامه : زمانی انجام می شود که فرصت کافی برای مصاحبه یا مشاهده وجود ندارد و یا تحلیل  گر باید اطلاعات زیادی را در مورد موضوعات از افراد مختلف دریافت کند و با این آگاهی که پاسخ دهنده گان به سوالات خود را موظف به پاسخ گویی درست به سوالات نمی دانند.

انواع رویه ها:

به دوسته تقسیم می شوند 1. رویه های رسمی 2. رویه های غیر رسمی

رویه های رسمی : فعالیت ها یا دستور العمل های هستند که منطبق با چیزهایی که طراحی شده است و در مستندات سیستم وجود دارد.

رویه های  غیر رسمی : کلیه کارهایی هستند که هم اکنون انجام می شوند ولی در مستندات سیستم وجود ندارند و یا منطبق با مستندات سیستم نیستند

علل به وجود آمدن رویه های غیر رسمی :

1. ضعف طراحی 2. توجیه نبودن کاربران 3. عدم آموزش کافی به کاربران 4. عدم نظازت دقیق روی رویه های جاری سیستم 5. پیدایش شرایط جدید 6. عدم پشیمانی مدیریت 7.  عدم بروز رسانی مستندات سیستم همراه با خود سیستم 8. ضعف مستندات یا مستندسازی.

سازمان های غیر رسمی :

رویه ایی که در گوشه ایی از سازمان وجود دارد منظور رویه های غیره رسمی اگر با رویه های غیر رسمی دیگر ترکیب شوند و دست به دست همدیگر دهند سازمان غیر رسمی را به وجود می آورند سازمان غیر رسمی یک سازمان تغییر هویت بافته اولیه است در روش های مصاحبه و مشاهده ما در صدد یافتن رویه های غیر رسمی هستیم تا پس از شناسایی آنها بتوانیم مشکلاتی را که بتوان به وجود آمده رویه های غیر رسمی شده است بر طرف کنیم.

4. تعریف مجدد مسئله با توجه به واقیعیت های موجود در درک سیستم موجود.

5. ملاقات مجدد با مدیران بر سر تعریف مسئله جدید و اخذ تایید کتبی تعریف مسئله .

6. ارزشیابی و برآورد هزینه و زمان لازم برای مطالعه کامل سیستم:

ارزیابی هزینه شامل برآورد هزینه مربوطه به حقوق کارمندان و افراد تیم طراحی بود، بعلاوه هزینه های یک پروژه نرم افزاری صرف شود سپس به مجموع هزینه های برآورد شده باید مبلغی سر بار اضافه شود که  بستگی به مدت و زمان و مکان پروژه دارد که می تواند تورم سالیانه باشد، زمان پروژه تا آنجایی که امکان دارد باید دقیق محاسبه شود.

7. ارائه جداول زمانی برای برآورد زمان لازم و ارائه جداول مربوطه به دست آوردن هزینه ها .

8. ضمائم: شامل مدارک و مستنداتی هستند که برای تهیه گزارش امکان سنجی از آنها استفاده می شود.

9. تهیه گزارش امکان سنجی نوع A :

گزارش امکان سنجی باید شامل مراحل زیر می باشد:

الف ) تعریف مسئله

ب ) تشریح موضوع ، محدوده کار و اهداف پروژه 

ج ) مشخص ساختن موارد توجه خاص از قبیل شریط غیر عادی یا روابط درونی بین مشکلات موجود در سازمان 

د ) تشریح سیستم موجود به شکل دقیق که معمولا به کمک نمودارهایی بدست می آید.

ه ) مشخص نمودن توصیه ها و تشکیل منطقی که پشت آنها قرار دارد اعم از اهداف امکان پذیر و اهدافی که امکان پذیر نیستند.

انواع فعالیت ها :

1. Finish to Start:

پیش فرض نرم افزاری است که پایان فعالیت اول شروع فعالیت دومی است یا به عبارت فعالیت دوم شروع نخواهد شد مگر اینکه فعالیت اول خاتمه یابد.

مثال رفتن به در مغازه و خرید یک جنس :

 

 

2. Finish To Start + Gap:

فعالیت دوم پس از به پایان رسیدن فعالیت اول بعلاوه یک فرجه زمانی می تواند شروع شود فرجه زمانی برابر با زمان Gap می باشد

                                      

مثال :ابتدا یک ثبت در دانشگاه و سپس شرکت در کلاس .

3. Start To Start                                                  

هر دو فعالیت می توانند با یکدیگر شروع شوند.       

مثال : مانند راه رفتن و همزمان درس خواندن

4. Gap + Start To Start

هر دو فعالیت با هم شروع می شوند بعلاوه اینکه دومی دارای یک تاخیر زمانی است که این تاخیر زمانی برابر فرجه زمانی Gap می باشد.

مثال : ارائه برگ انتخاب واحد و مدیر گروه و قرار گرفتن در صف جهت امضاء و همزمان به بانک جهت پرداخت هزینه            

 جداول مربوط به برآورد هزینه های پروژه :

1 . جداول تعریف منابع : که این جدول شامل هزینه یک ساعت استفاده از منبع ، نام منبع ، شماره منبع و ... می باشد.

2. جداول اختصاص منابع :که این جدول شامل شماره فعالیت ، شماره منبع ، تعداد ساعت ، تاریخ مورد نیاز می باشد.

3. برآورد هزینه های پروژه :که این جدول شامل شماره منبع ، شماره فعالیت ، ساعات و تاریخ مورد نظر می باشد.

امکان سنجی نوع B :

مراحل امکان سنجی نوع B عبارتند از :

1. تاسیس واحد پردازش 2. تصمیم گیری در مورد کاربد کامپیوتر 3. انتخاب سخت افزار مناسب  4. انتخاب و آموزش افراد 5. دلیل کلیه تغییرات  6. تصمیم گیری در مورد چگونگی تبدیل سیستم 7. تصمیم گیری و برنامه ریزی در مورد نصب تجهیزات8. تهیه گزارش امکان سنجی نوع B.

1. تاسیس واحد پردازش داده ها :

ابتدا باید جایگاه سازمانی این واحد مشخص شود و همچنین شرح وظایف و مسئولیت های این واحد مشخص شود و به تصویب برسد سپس اقدام به انتخاب مدیر مناسب برای واحد شود که در آن صورت سایر پرسنل مورد نیاز توسط مدیر انتخاب شده گزینش و استخدام می شود این افراد باید تخصیص سیستمی داشته باشند و احتمالاً یکی از همکاران تحلیل گر در پروژه تحلیل و طراحی سیستم می تواند باشند.

2. تصمیم گیری در مورد کاربرد کامپیوتر :

به عبارت دیگر می توانیم تعیین کنیم که چه کارهایی می توانیم با کامپیوتر انجام دهیم برای این منظور تحلیل گر از مدیران و مسئولین سایر بخش های سازمان در مورد نیازهای اطلاعاتی آنها سوال می کند و اطلاعات لازم را به دست می آورد که در صورتی که برای آن واحد بخواهیم از سیستم اطلاعاتی بخواهیم استفاده کنیم چه سیستم هایی مورد نیاز می باشد، سپس این کاربردها را با نظر و با مشورت مدیریت سازمان اولویت بندی می کنیم تا به ترتیب اولویت بندی در آینده نسبت به کارگیری اقدام شود ، لازم به ذکر است که در خصوص سیستم های یک پارچه طراح اولیه سیستم ها به شکل جامع و فراگیر باشد و ارتباط سیستم ها با یکدیگر گرفته شود ، منظور از اولویت بندی طراحی جزئی و پیاده سازی آنها می باشد.

3. انتخاب سخت افزار مناسب :

انتخاب سخت افزار مناسب شامل زیر می باشد:

1.مشخصات تجهیزات یا سخت افزار ، در اینجا سخت افزار را معمولاً به سه دسته تقسیم می کنند:

 A) کامپیوترهای کوچک ( میکرو کامپیوتر ). B )کامپیوتر های متوسط ( مینی کامپیوتر ). C) کامپیوتر های بزرگ ( مین کامپیوترها )

2.هزینه تجهیزات 3. هزینه نگهداری ، تست ، آزمایش 4. هزینه نسب و راه اندازی تجهیزات 5. کمک های تولید کننده سخت افزار شامل: نرم افزاربرنامه های کمکی و آموزشی 6. آموزش های محک : این آزمایش ها استاندارد هاییی هستند که روی سخت افزار می باشند و برای اثبات گفته های تولید کنندگان سخت افزار می باشند این آزمایش ها معمولاً توسط شرکت های مستقلی که برای این منظور تاسیس شده اند انجام می گیرند. 7. زمان بندی حمل سخت افزار : برای زمانی مطرح است که سخت افزار از جای دورتر از محل نصب خریداری می شود که باید مراحل مختلفی را برای رسیدن به مقصد طی کند.

4. انتخاب و آموزش افراد :

 1. آموزش استفاده از رویه های جدید . 2. زمان بندی دقیق برای وارد کردن داده ها .3. آموزش تغییر در ترتیب و نحوه وارد کردن داده ها روی فرم ها و داده ها 4. آموزش حذف و اضافه کردن داده ها 5. آموزش استفاده از گزارش ها و خروجی های سیستم

5. دلایل کلیه تغییرات :

توجیح نمودن کارمندان به تغییرات جدید چه کارهای انجام می دهند و یا سود و فایده ایی برای استفاده کننده و یا سازمانشان دارد همه این مطالب می توانند در رابطه با رویه های غیر رسمی تاثیر بگذارد.

6. تصمیم گیری در مورد چگونگی تبدیل سیستم :

در اینجا منظور از سیستم ، سیستم جدید می باشد که قرار است که جایگزین سیستم قبلی شود که برای اطمینان از عمل کرد سیستم جدید مدتی به شکل موازی مثلاً مدت 6 ماه کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که سیستم جدید عملکرد درستی دارد.

7. تصمیم گیری و برنامه ریزی در مورد نصب تجهیزات :

1. تصمیم گیری در مورد محل قرار گرفتن کامپیوترهای اصلی 2. تصمیم گیری در مورد نصب و یا  استفاده از شبکه های کامپیوتری 3. در نظر گرفتن تاسیسات تهویه 4. نصب و استفاده از کف پوش های کاذب 5. تصمیم گیری در مورد فضای سایت 7. در نظر گرفتن مکانی برای دیسک ها ، نوارها ، سی دی ها و سایر رسانه های ذخیره سازی مورد استفاده در سایت کامپیوتری

8. تهیه گزارش امکان سنجی نوع B  :

همه موارد ذکر شده در مراحل 1 تا 7 جزء گزارش تهیه گزارش امکان سنجی نوع B هستند.

مثال :

در یک واحد تولیدی ساخت صندلی برنامه تحویل صندلی ها عقب افتاده است برای حل این مشکل مدیر واحد از تحلیل گر درخواست می کند که به آنجا مراجعه کند و مشکل آن واحد را شناسایی و حل کند تحلیل گر سیستم به محض ورود به سازمان بخش های حمل و نقل را از بین چهار بخش تولید ، فروش حمل و نقل ، خرید را به کمک مشاهده برسی می کند و نتایج تحلیل خود را اینگونه به مدیریت ارائه می دهد : 1. ماشین آلات باید تعمیر یا کلاً کنار گذاشته شوند و ماشین آلات جدید خریداری شود؟ بنظر شما اشکال کار تحلیل گر چه بوده است؟ اشکال این تحلیل گر این است که رویه های مکتوب را مطالعه نکرده است و بقیه واحد ها را مشاهده و بررسی نکرده است.

مراحل پیش از مطالعه کامل سیستم :

مطالبی در مورد چگونگی پی بردن به وجود مشکلات و نحوه گزارش نمودن آنها توسط تحلیل گر سیستم

وظیفه تحلیل گر سیستم چیست :

در داخل سازمان مکانیزم هایی را بر قرار کند که زودتر از هر کس دیگری پی به وجود مشکلات ببرد زیرا وظیفه اصلی تحلیل بهبود  در رویه ها و سیستم های سازمانی است و تحلیل گر بایدبین مشکل و عارضه مشکل و عارضه مشکل تفاوت قائل شود.

مثال :هرگاه در یک سازمان در یک اتاق جا کم باشد چه مشکلی دارد؟ بخاطر مکانیزه نکردن سیستم کاری

بطور کلی از 2 راه می توان در سازمان ها به وجود مشکل پی برد:

1. در داخل سازمان 2. در خارج از سازمان

در داخل سازمان : مدیران و کارمندان و سایر سازمان ها

کارمندان : به عنوان افرادی که بطور مستقیم با فعالیت ها در ارتباط هستند مشکلات را می توانند از نزدیک مشاهده کنند و آنها را تشخیص بدهد با اخذ نظرات کارمندان  می توان به برخی یا اکثر مشکلات پی برد مدیریت به عنوان فردی یا افرادی که از مسائل کلان و کلی سازمان مطلع هستند و سایت های مختلف شرکت را بهتر از سایرین می توانند مشکلات سازمان را تشخیص دهند و آنها را به تحلیل گر منعکس کنند.

واحد های مختلف : به عنوان بخشی هایی که با سایر بخش های را به یکدیگر ارجاع می دهند و یا آنها استفاده می کنند و در مورد نحوه اخذ اطلاعات ، سرعت اخذ اطلاعات عبارت دیگر مطالب عنوان شده از طرف یک واحد در زمینه فعالیت های آن واحد ممکن است توسط تحلیل گر از واحدهای دیگر مورد سوال قرار گیرد که این مطلب را اصطلاحاً کراس چک گویند.

بودجه بندی :

زیاد یا کم بودن بودجه می توان بیان گر نوعی مشکل در آن سازمان باشد .

در خارج از سازمان :

مشاوران مدیریت افرادی هستند که خارج از سازمان توسط مدیریت دعوت می شوند که نظرات آنها را در مورد و نحوه فعالیت های سازمان پرس و جو کنیم این افراد کسانی هستند که دارای دانش فنی و تجربه بیشتری نسبت به افراد داخل سازمان هستند، اخذ نظرات این افراد می تواند کمک زیادی در یافتن مشکل یا پی بردن آن نماید.

ارباب رجوع یا مشتریان:

سرویس گیرنده گان سازمان هستند که این افراد می توانند در خصوص و نحوه سرویس دهی و کیفیت محصولات و خدومات سازمان اظهار نظر کنند.

بازدیدکنندگان خارجی:

این افراد بنا به درخواست مدیران سازمان و یا بنا به دلایل دیگری از سازمان بازدید می کنند این افراد نیز می توانند پس از بازدید  درباره فعالیت های سازمانی اظهار نظر کنند. افراد یا سازمان هایی که محصولات شبیه می کنند این افراد روی نقاط قوت سیستم خود و نقاط ضعف سیستم و محصول رقیب تبلیغ می کنند مثلاً می گویند محصول را در زمان کوتاهتری یا با کیفیت بالاتری در اختیار مشتری قرار می دهیم. که در اینجا تحلیل گر باید مکانیزم هایی دارا باشد تا بتواند موضوع درست را از بین ادعاهای اظهار شده پیدا کند.

نحوه گزارش مشکل :

گزارش مشکلات در داخل فرم هایی که توسط واحد سیستم ها طراحی شده اند و در اخیار تحلیل گر سیستم و یا افراد و درخواست کننده قرار داده می شوند.

فعالیت هایی که تحلیل گر باید در داخل سازمان زیر نظر داشته باشد:

1. جابجایی فضای کاری 2. استفاده از سیستم های جدید 3. رویه کارمندان 4. نصب و استفاده از تجهیزات جدید 5. تغییرات محصولات 6. بودجه بندی 7. عکس العمل کارمندان و مشتریان 8. تعداد کارمندان مورد نیاز برای انجام کار

مواردی که نشان دهنده وجود مشکل در سازمان هستند  :

1. کلیه کارها و پردازش ها 2. فرم به کارگیری تعداد زیادی کارمندان برای یک کار مخصوص 3 انجام یک کار مخصوص به وسیله کارمندان کم 4. تاخیر در نصب و به کارگیری تجهیزات جدید 5 . شکایت کارمندان و ارباب رجوع  6. روحیه بد کارمندان 8. کاهش سود و بالا بودن هزینه 9. نامناسب بودن بودجه بندی.

دستور کار :

به دو نوع مدرک یا دستور کار گفته می شوند.

1 لیست فعالیت هایی که در داخل سیستم باید انجام شود که زمان و مکان هر فعالیت مشخص شده است 2. لیست کارها و فعالیت های فردا یا آینده .

مراحل مطالعه کامل سیستم :

1. تعریف مسئله 2. گزارش تعریف مسئله 3 .جمع آوری اطلاعات کلی درباره محدوده تحت مطالعه 4. کارهای مقدماتی قبل از درک سیستم موجود 5. درک سیستم موجود 6. تهیه اطلاعات خلاصه ایی مورد سیستم موجود 7. تعریف نیازهای سیستم جدید 8. پارامترهای ارزیابی سیستم جدید 9. طراحی سیستم جدید 10 . پیاده سازی سیستم 11. تست و آزمون سیستم.

1.تعریف مسئله :

در مرحله اول یک بار تعریف مسئله روشن شود زیرا در فاز امکان سنجی تعریف مسئله دقیق نبوده است این بار باید تعریف مسئله بسیار دقیق و بدون ابحام باشد تعریف مسئله شامل مراحل زیر می باشد:

1. داشتن مبحث های اولیه با مدیریت و کوشش در تهیه مشکل و محدوده های آن 2. مطالعه رویه های مکتوب و کوشش در تععین مشکلات رویه ها 3. مشاهده سیستم موجود 4. مصاحبه با کاربران مربوطه 5. جمع آوری سایر داده ها 6. ارزیابی یافته ها 7. جمع بندی کلی و تعریف مسئله 8. مبحث های مجدد با مدیریت در مورد سایر یافته های جدید 9. ارائه کامل روش گزارش تعریف مسئله

ملاحضه و نکات مربوطه به تعریف مسئله :

 1. تعریف نامناسب مسئله توسط مدیریت به همراه عدم تعریف مجدد و دقیق مسئله توسط تحلیل گر یکی از راه هایی که سر راه تحلیل گر قرار دارد همین قبول مسئله توسط مدیریت سازمان بدون هیچ و چون و چرایی می باشد ، زیرا ممکن است مدیریت سازمان تعریف مسئله ، پروژه را به مشکل که به نفع خود یا سازمانشان باشد انجام داده باشد.

2. جاطلبی و خود خواهی تحلیل گر در قبول دادن اجباری راه حل خود به سازمان بدون تشریح کافی موضوع با تعریف مسئله.

مدیران سازمان اغلب اطلاعات کافی در مورد کامپیوتر رشته IT ندارند، تحلیل گر نباید خود را بالاتر از آنها احساس کند،باید سعی کند که کانالهای  ارتباطی و درک و تفاهم دو طرفه بیشتری ایجاد کند. 3. گرایش راه حل ارائه شده بیشتر به سمت ویژگی های تکنیکی کامپیوتر و در نظر گرفتن اهداف افرادی که می خواهند از سیستم استفاده کنند کاربران سیستم باشد. 4. سه گردان شدن در پی اهداف مسئله ، محدوده طرح مطالعه را باید به دقت مشخص کنیم یکی از را ه های سه راه تحلیل گر و تیم آن از این شاخه به شاخه  دیگری پریدن و مشخص شناختن محدوده دقیق طرح مطالعه است.

2. گزارش تعریف مسئله :

.A تعریف مسئله که شامل : موضوع ، محدوده کار ، هدف

B. تشریح هرگونه اصطلاحات به عمل آمده بر روی برنامه اولیه

C. مشخص ساختن محدوده های مربوطه و همچنین محدوده های نامربوط و تشریح میزان مرتبط یا نا مرتبط یودن مطالب.

D. تعریف روشن و واضح مسئله.

3. جمع آوری اطلاعات در مورد محدوده تحت مطالعه :

برای آنکه با اطلاعات بیشتری به مرحله درک سیستم موجود برویم باید اطلاعاتی جمع آوری کنیم که برخی از روش های آن به قرار زیر است:

1. چارت سازمانی، مشخص می کند که قسمت های مختلف سازمان با همدیگر چه رابطه ایی دارند و وظایف و مسئولیت های هر واحد فرد را مشخص می کند. شناسایی روابط بین واحد ها به ما کمک می کند که ما کانال ها و راه هایی را که می خواهیم در مراحل بعدی برای مصاحبه برای مصاحبه و یا جمع آوری اطلاعات از آن ها اطلاعات کسب کنیم و مصاحبه انجام دهیم را شناسایی نماییم همچنین در صورت مغایرت بین چارت سازمانی مصوب و شرایط فعلی می توانیم آنرا مشخص کنیم.

محصولات سازمان یا موسسه:

هر موسسه یا سازمانی محصولاتی دارد مثلاً در دانشگاه تربیت و فارغ التحصیل شدن دانشجویان در کارخانه ، تولید خودکار محصول آن کارخانه

ارتباطات : یکی از اعوامل مهم در موفقیت و یا شکست سیستم ها ارتباطات آنها است ارتباطات ضعیف باعث شکست و کاهش قابلیت ها و تبادل های سیستم و عدم اطلاع از مسائل در پیش رو خواهد شد.

فضا و نحوه استفاده از آن

کارکنان: منظور منابع و نیروهای انسانی قابل استفاده در داخل سازمان است که باید شناسایی شوند چون در سیستم های جدید می خواهیم از این نیروها استفاده کنیم اگر متوجه شویم که نیروی متخصص لازم وجود ندارد در مورد استخدام کاربران مورد نیاز به مدیریت سازمان اطلاع می دهند.

امکانات فیزیکی داخل سازمان:

یعنی از لحاظ تجهیزات و سایل مکانیزه و کامپیوتر و تعداد ساختمان ها و سایر لوازم مورد استفاده در سیستم.

رویه ها :

منظور از رویه ها ، رویه های جاری سیستم است که باید مشخص کنیم که رویه های جاری سیستم چقدر هستند و صحت و درستی رویه ها را چه کسانی و چگونه کنترل می کنند.

سیاست ها و خط مش های سازمانی :

سیاست ها کلی تر از رویه ها هستند سیاست های سازمانی به سه دسته تقسیم می شوند:

1. سیاست های موضعی 2. سیاست های عمومی 4 . سیاست های پایه ایی

1. سیاست های موضعی:

پیش گیری از اتفاقاتی است که ممکن است در کارهای روزمره در سیستم  پیش آید ، مثلاً در سیستم حقوق و دستمزد اگر در آخر ماه که قرار است فیش های حقوقی کارمندان چاپ شود چاپگر خراب شود چه مقدماتی می توانیم انجام دهیم تا سیستم ما با مشکل روبرو نگردد.

2. سیاست های عمومی :

سیستم های کلی هستند که در اکثر سازمان ها و موسسات تقریباً به یک مشکل وجود دارد.

3. سیاست های پایه ایی :

سیاست هایی هستند که سازمان بر اساس آن بنا نهاده می شود ، مثل محصولات و خدماتی که توسط موسسه های زمان ارائه می شود یا خواهد شد.

روش های بایگانی :

از نظر روش های دستیابی و سرعت دستیابی به اطلاعات بایگانی شده می باشد.

بدست آوردن اطلاعاتی در خصوص سابقه سازمان و محدوده تحت مطالعه .

در نظر گرفتن قوانین دولتی ، مثلاً در سیستم حقوق و دستمزد باید حتماً بیمه و مالیات در نظر گرفته شود و لیست بیمه شددگان برای سازمان تامین اجتماعی و مالیات برای اداره دارایی ارسال شوند در غیر این صورت مغایر با قوانین دولتی است.

نکته:

 توصیه هایی برای احراز هویت در پروژه :

الف ) هدف های دست یافتنی را در نظر بگیریم و سیستم را با توجه به محدودیتها طراحی کنیم.

ب) سعی کنیم سیستمی قابل فروش ارائه کنیم که در این رابطه موارد زیر حائز اهمیت می باشد.

1. امکان پذیری تکنیکی یا فنی      2. امکان پذیری عملیاتی          3. امکان پذیری اقتصادی        

مطالعه خود را به محدوده تحت مطالعه محدود سازیم

ارائه گزارش هایی در خصوص پیشرفت در خصوص پیشرفت های به عمل آمده تا کنون و همچنین گزارشات مورد شکست یا بروز مشکلات خاص به شکل منظم ، حداکثر در یک یا دو صفحه ارائه شود.

4.کارهای مقدماتی قبل از درک سیستم موجود:

1. جلب اطمینان کارمندان : کارمندان باید مطمئن شوند که تحلیل گر دارای دانش فنی و تجربه بیشتری نسبت به کار بردن می باشد.

2. اتخاذ روشی برای مستند سازی : تحلیل گر قبل از شروع کار تحلیل و طراحی باید روشی را برای مستند سازی فعالیت های خود به کاربرد مزیت های روش مستند سازی در جهت کمک به دستیابی و دسترسی به مدارک شناخت و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم می باشد که شامل موارد زیر است:

1. فهرست مطالب  2. دسته بندی مطالب  3. صفحه بندی مطالب ، شماره گذاری ضمائم و مسائل دیگر

استفاده از خط مش مخصوص به خود:

انواع خط مش ها : خط مش های رسمی ،خط مش های قانونی، خط مش های غیر رسمی ، خط مش های سیاستمدارانه .

خط مش های رسمی :رسمی بودن انعطاف پذیری بودن خیلی جدی و بدون هیچ گونه حالت دوستانه در کار.

 خط مش های قانونی : تحلیل گران کارهایی را که باید قانوناً انجام دهد را انجام می دهد ، یعنی فقط درراستای مسائل قانونی حرکت می کند.

خط مش های غیر رسمی : به این شکل است که تحلیل گر برنامه ریزی اولیه را طی می کند ولی این انعطاف پذیری را می توان داشته باشد که از برنامه تدوین شده خارج شود و رفتار دوستانه داشته باشد.

خط مش های سیاستمدارانه : به این شکل است که تحلیل گر سعی می کند نظرات و خواسته های تمامی افراد موجود و دخیل در کار سیستم را به دست بیاورد به شکلی که همه کاربران از او راضی باشند.

خط مشی که تحلیل گران از آن استفاده می کنند به جزء خط مش های ذکر شده در بالا می باشد تحلیل گر می تواند خط مشی ترکیبی یا حتی روش دیگری را در برخورد با افراد یا کاربران سیستم داشته باشد.

5. درک سیستم موجود:

1. مطالعه رویه های مکتوب 2. مصاحبه : مواردی که باید حین مصاحبه مشخص شوند عبارتند از :الف ) چه کارهایی باید بوسیله چه کسی ، چه وقت و چگونه انجام شود. ب) به دست آوردن عقاید و ایده های با تجربه بین کارمندان در مورد اهداف سیستم .

د) درک بخش سیستم کنترلی موجود برای حصول اطمینان از عملکرد سیستم ، ورودی ها ، خروجی ها عملیات ، کامپیوتر ، تجهیزات جانبی ، هر سیستم از جمله سیستم اطلاعاتی کاربردی حداقل باید سیستم کنترلی را دارا باشد تا بتوان از آن سیستم استفاده کرد در غیر این صورت اتفاقات یا مشکلات مختلفی برای سیتم بوجود می آید به همین منظور ،

انواع کنترل های سیستم را می توان به چهار دسته تقسیم کرد :

1. کنترل عملیات سیستم  2. ورودی های سیستم  3. خروجی های سیستم  4. کامپیوتر و دستگاههای جانبی .

1.کنترل های عملیات سیستم :

در مورد عملیات انجام شونده در سیستم کنترل هایی لازم است که وجود داشته باشند مثلاً امضاء در پایین چک به عنوان یک سیستم کنترلی محسوب می شود، زیرا زمانی که دارنده چک به بانک مراجعه  می کند کارمند بانک امضاء چک را با امضاء دارنده حساب مقایسه می کند برای آنکه از صحت و درستی چک بتواند اطمینان حاصل نماید.

2.ورودی های سیستم :

 الف ) ورودی ها چه زمانی چگونه و به چه شکلی به سیستم می رسند، به طور کلی ورودی ها به اشکال مختلف می توانند وجود داشته باشند که در مورد یک سیستم یک یا چند شکل از آنها استفاده می شود.

اشکال ورودی ها :

1. ورودی ها به صورت دستی : مانند( فرم ها ، گزارش ها و .....)

 2. ورودی ها به صورت مکانیزه :

در این ورودی ها که به دوصورت فایل که به دوصورت ( Offline و Online ) است و پایگاه داده که به دوصورت (Offline و Online ) است.

ورودی هااز کجا به چه کسی می رسند:

برای هنگامی است که ورودی ها و سیستم به شکل دستی هستند که در این حالت ممکن است افراد رساننده خروجی های سیستم دیگری باشد ، یعنی ممکن است ورودی ها یک سیستم از خروجی سیستم دیگر حاصل شود.

آیا ورودی ها به همان صورت که هستند مورد استفاده قرار می گیرند و یا اینکه پردازش روی آنها صورت می گیرد و سپس به سیستم وارد می شوند.

مثال: فرض کنید ورودی های تاریخ در یک سیستم به صورت    => 1388/02/2788/02/27   می باشد ، در صورتی که در سیستم طراحی شده ما ورودی باید تاریخ به صورت 2 عدد برای روز و 2 عدد برای ماه و 4 عدد برای سال باشد. بنابراین باید قبل از ورود تاریخ به سیستم تغییرات را بر روی آن انجام داد.

نسخه های مختلف فرم ها چگونه استفاده و مورد استفاده قرار می گیرند.

چه کنترل هایی برای اطمینان از صحت و دقت ورودی ها و جود دارد و یا چگونه می توانیم از درستی ورودی های سیستم مطمئن شویم .

3.خروجی های سیستم:

1. چه اطلاعاتی از سیستم خارج می شوند و مقصد آنها کجا ست. 2. هر نسخه از فرم های ورودی به کجا و به چه منظوری ارسال می شوند. 3. خروجی ها چگونه تکثیر و مرتب و بایگانی می شوند.  4. معمولاً یه نوع اشتباهاتی یا اشکالاتی بازگشت داده می شود و چگونه ورود تصحیح آنها اقدام می شود و در هر سیستمی داشتن یک درصد خطا قلبل قبول است ، یعنی بعضی از اشتباهات هستند که نتایج یا اهداف اصلی سیستم را تحت تاثیر قرار می دهند، این نوع اشتباهایی باید شناسایی شوند و در مورد تصحیح آنها اقدام این اشتباهات برگشت شده و سیستم اصلاح می شوند.

4. کامپیوتر و تجهیزات جانبی :

1. حجم کار و زمان لازم برای انجام کارهایی که مربوط به سخت افزار است. 2. قابلیت توانایی ها و امکانات باقیمانده از کامپیوتر و تجهیزات جانبی ، اپراتور، برنامه نویسی و .....  3. چه کنترل هایی برای اطمینان است صحت وجود یک سیستم کامپیوتری مطمئن وجود دارد.

تهیه اطلاعات خلاصه شده در مورد سیستم موجود :

1 . شرح سیستم موجود شامل : ورودی ها، عملیلت ، خروجی ها ، منابع شامل کارمندان ، توانایی های مالی ، انبار تجهیزات می باشد و کنترل های مالی و تجهیزاتی  2. مستندات 3. مزایای سیستم موجود 4. نقاط ضعف سیستم موجود 5. موارد دیگر در مورد سیستم موجود.

7. تعریف نیازهای سیستم جدید:

در تعریف سیستم جدید به دو دسته تقسیم مسی شوند: 1. نیازهای عملکردی 2. نیازهای غیر عملکردی

1. نیازهای عملکردی ( Function  ) :

در واقع خروجی های سیستم هستند که در واقع قابل اندازه گیری می باشند و نیازهای غیر عملکردی نیازهای کیفی هستند که قابل اندازه گیری نمی باشند مثلاً امنیت و کارایی و ...

2. نیازهای غیر عملکردی:( مانند : امنیت ، کارایی و ... )

نیازهای غیر عملکردی هستند در تعریف سیستم جدید که وظیفه آن به دست آوردن تصور کلی از ورودی ها و خروجی ها عملیات و منابع مورد نیاز جهت ساختن نیازهای فعلی ایجاد و توسعه محصولات و یا خدمات جدید. پروژه های تحقیقاتی ، سرمایه گذاری های عمده .

برای تعریف نیازهای سیستم جدید نکات زیر اهمیت دارند:

1. خروجی هایی که باید تولید شوند. 2. ورودی هایی که برای تولید خروجی ها لازم هستند . 3. عملیاتی که برای تولید خروجی ها انجام می گیرد. 4. منابع مورد نیاز برای تولید خروجی ها 5. کنترل های عملیاتی و مالی.

مثال : در سیستم حقوق و دستمزد ممکن است خروجی های مورد نظر بصورت زیر باشند:

1. لیست حقوقی کارمندان 2. لیست حقوقی برای حسابداری 3 . لیست بیمه برای تامین اجتماعی 4. لیست مالیات برای اداره دارایی  5. لیست برای مدیریت .

در خصوص کنترل های عملیاتی و مالی می توان به دو مورد اشاره کرد:

1. اطلاعات اشتباه وارد نشود 2. دسترسی کارمندان به سیستم شخصی و محدود شده باشد.

مثال : مسئول کارگزینی نتواند رکورد حقوق یک کارمن را تغییر دهد وقتی صحت از نیازهای سیستم می شود باید به چهار سوال پاسخ دهیم :

1. نیازهای فعلی سیستم چیست؟ 2. نیازهای آتی  سیستم چیست؟ 3. نیازهای مدیریتی سیستم چیست ؟ 4. نقاط کلیدی دو سیستم کدامند؟

         =  ورودی

کنترل = عملیات   = منابع

        = خروجی 

ورودی های تحت کنترل سیتم به سیستم وارد شده و عملیات تعریف شده روی آنها انجام می پذیرد و تحت کنترل سیستم به خروجی

 

 

های سیستم تبدیل می شوند که خروجی های سیستم نیز تحت کنترل های سیستم قرار دارند . عملیات به کمک منابع ورودی ها را به خروجی های مورد نظر تبدیل می کند که به این مدل اصطلاحاً مدل نیازهای سیستم گفته می شود.

8. برخی از معماری های ارزیابی سیستم :

زمانی تولید کنندگان سیستم می توانند ادعا کنند که سیستم جدید بهتر از سیستم قبلی است که برخی یا تمام معماریهای زیر در مورد سیستم جدید دارای برتری نسبت به سیستم قبلی باشد:

1. زمان ک شامل پردازش بیشتر یا پاسخگویی سریعتر یا عملیات بیشتر است. 2. کیفیت : شامل محصول بهتر یا دوباره کاری کمتر می باشد. 3. هزینه : شامل هزینه ماهیانه ، سالیانه ، هزینه نگهداری سیستم است. 4. ظرفیت سیستم : میانگین قبول عملیات از طرف سیستم می باشد. 5. کارایی با تولید بیشتر. دقت : شامل خطای کمتر می باشد. 7. قابلیت اطمینان : شامل خرابی های کمتر است. 8. انعطاف پذیری سیستم 9. پذیرفتنی بودن 10 . کنترل ها : شامل امنیت سیستم 11. مستندات : سیستم جدید دارای مستندات کامل تری باشد 12. آموزش : سیستم جدید به آموزش کمتر و سهولت بیشتری قابل استفاده می باشد.

9. طراحی سیستم جدید :

بین دو چیز بایستی تفاوت قائل شد:

1. حل مسئله : در واقع فرآیند یافتن راهی برای حل مسئله گویند که وظیفه تحلیل گر سیستم است 2. تصمیم گیری : انتخاب بهترین راه حل از بین را حل های موجود که کار مدیریت است . برای ارائه را حل ها معمولاً از مجموعه انتخابی استفاده می شود که در این مجموعه کلیه راه های ممکن مسئله آورده می شود.

2. تصمیم گیری : انتخاب بهترین راه حل از بین راه حل های موجود که کار مدیریت است. برای ارائه راه حل ها معمولاً از مجموعه انتخابی استفاده می شود که در این مجموعه کلیه راه حل های ممکن مسئله آورده می شود.

مراحل زیر برای انتخاب بهترین راه حل جهت ارائه به مدیریت به کار می رود:

1. تعیین مجموعه انتخابی  2. تقسیم مجموعه انتخابی به مجموعه های قابل دستیابی یا غیر قابل دستیابی  3. قرار دادن راه حل های مجموعه های قابل دستیابی به ترتیب از پرشانس ترین تا کم شانس ترین 4. ارائه خوش شانس ترین راه حل مدیریت .

برای ارائه راه حل ها معمولاً هدف طراح می تواند یکی از مراحل زیر باشد :

1. به حداکثر رساندن : یعنی بدسا آوردن حداکثر استفاده ممکن از سیستم بدون در نظر گرفتن سایر سیستم ها می باشد.

2. بهینه سازی : بدست آوردن بهترین راه حل و بهترین سیستم ها یا در نظر گرفتن سایر سیستم

3. ارضاء کردن : یعنی انتخاب یک سطح  کارایی خاص که مورد قبول و تایید مدیریت و کاربران سیستم می باشد.

 آزمون نرم افزار :

هیچ نرم افزاری وجود ندارد که خالی از ایراد باشد.

دو نوع آزمون برای تست نرم افزارها وجود دارد:

1. تکنیک های مبتنی بر ره یافت ( White Box )

2. تکنیک های مبتنی بر ره یافت ( Black Box )

مانند این است که یک جعبه شیشه ایی داریم پس چیزهایی که در داخل جعبه وجود دارد کاملاً معلوم هستند. مثل این است که سیستم در داخل جعبه سفید رنگی است و می توانیم تمام زیر و بم سیستم را ببینیم .

مانند این است که سیستم در جهبه ایی کاملاً سیاه وجود دارد و ما نمی توانیم درون جعبه را ببینیم تنها راه تست کردن دادن ورودی و گرفتن خروجی است.

مثال: وقتی ما برای خرید یک دستگاه تلویزیون میرویم تنها تستی که انجام می دهیم Black Box است زیرا آن را روشن می کنیم ببینیم کار می کند یا نه حال اگر دستگاه را باز کنیم و تمام قطعات آن را تست کنیم آنگاه تست ها از نوع Whit Box  می باشد.

انواع  تست Whitte Box :

1. آزمون مسیرهای پایه     2. تست شرط    3. تست حلقه

انواع آزمون های Black Box :

   1. افراز به مجموعه های فعال     2. آزمون مقایسه ایی      3. تحلیل مقادیر مرزی   

آزمون مسیرهای پایه :

 

 

این آزمون دارای چهار فرم می باشد:

گام اول :

1. تبدیل کد برنامه ها به یک گراف پیچیدگی :

مثال : تکه برنامه زیر را بصورت گره بنویسید:

I:=1;

J:= 2;

While i > j do

Begin

J:=j+2;

I:=i+2;

End;

J:=j+1;

مثال :

تکه برنامه زیر را به صورت گره بنویسید :

i:= 1;

j:=2;

Repeat

j:=j+2;

i:=i+2

Until ( i< j)

j:= j+4

 

*تمرین :                                                                                                                               

i:=10;

j:=100;

While i < j do

Begin

If i < 5 Then

i=i+2

else

i=i+1

end;

j:= j+200;

گام دوم:

تعیین و محاسبه تعداد مسیرهای پایه :

برای محاسبه دو روش وجود دارد :

1. قدر تعداد گره ها منهای یال ها بعلاوه 2                      2. تعداد گره های شرطی بعلاوه یک

گام سوم :

مشخص کردن آدرس مسیرهای پایه :

آدرس اول : برای تعیین مستقل به سراغ گره آغازین رفته و کوتاهترین مسیر را به گره پایانی محاسبه می کنیم.

آدرس مسیر دوم : برای یافتن مسیر مستقل کوتاه بعدی به سراغ گره اول رفته و کوتاهترین مسیر مستقل بعدی را به سمت گره پایانی جستجو می کنیم ، منظور از مسیر مستقل مسیری است که در آن حداقل یک یال وجود داشته باشد که قبلاً پیمایش نشده است.

آدرس مسیر سوم : به گره آغازین رفته و تعداد مسیرهای مستقل این روند را ادامه می دهیم.

گام چهارم:

تدوین برنامه Test Case :

برای هریک از مسیرهای فوق Test Caseهایی را می نویسیم که برنامه را وادار کند یک بار از مسیر یک ....( به تعداد مسیرهای پایه برود) هر کجا در برنامه Error باشد با انجام این  Test Case مشخص می کنیم.

آزمون تست شرطی :

در شرط ها مخصوص شرط های مرکب باید برنامه های Test Case بگونه ایی نوشته شود که الزاماً تمامی اجزاء شرط هر یک را چک کند.

If    i < 100  or    j/i > 20 Then                                                    

                                                                X:=y                               

                                                                                                Else

                                                                                X:=x+5

نکته : اگر i برابر 0 باشد در قسمت اول شرط مشکلی نیست و برنامه ادامه پیدا می کند اما در قسمت دوم شرط j/0 برای کامپایلر بدون معنی می باشد و سیستم Hang می کند پس بایستی در آزمون تست شرطی بایستی تمام اجزاء تست شود.

افراز به مجموعه های معادل :

در این تکنیک ادعا بر این است که تمام ورودی ها می توان در یکی از چهار گروه زیر و بسته بندی نمود، آنگاه هر گروه را مطابق روش تعیین شده خود مورد آزمون قرار داد. ( مجموعه ها که شامل مجموعه ایی از اعضاء هستند که با هم سنخیت دارد به عنوان مثال شهرهای ایران)

Set { X,X, .... , Xn}                                                                   مجموعه ها

      مثلا افراد زنده بین            Rang { a, ...... z  }     1320 – 1388           

تست مقایسه ایی :

اگر چند سیستم داریم اولی را با روش Box White تست می کنیم و آن را به عنوان Samble در نظر می گیریم و بقیه سیستم ها را با این سیستم چک می کنیم ، یعنی به هر دو ورودی یکسان می دهیم انتظار خروجی یکسان داریم . اگر خروجی ها یکسان نبودن صددرصد مشکل وجود دارد، ولی اگر خروجی ها یکسان بودند احتمال دارد مشکل وجود داشته باشد زیرا ممکن است یکی از خطاهای سیستم تست نشده باشد که شناسایی نشود.

Paretto ( 80 – 20 )

80 درصد خطاهای سیستم ناشی از عملکرد و 20 درصد سیستم است و مابقی 80 درصد سیستم مولد 20 درصد خطاهای سیستم هستند با پذیرفتن قانون Paretto را اینک می توان نتیجه گرفت این بخش 20 درصدی که مولد 80 درصد خطاهای سیستم هستند را با تکنیک White Box تست کنیم تا بدین وسیله از وقوع 80 درصد خطاهای سیستم اجتناب کنیم این 20 درصد معمولاً شرط ها ، حلقه ها و .... هستند.      

                                                                                             پایان

 

Sequence(1           If Then Els(2       

Repeat – until(3                ۴)Case 

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٦
comment نظرات () لینک