تعابیر مدیریت معاصر


+ تعرفه حقوق و عوارض گمرکی

 تعرفه در این معنا عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت ها به دلیل حمایتی یا مالی و یا ترکیبی از آنها از کالاها اخذ می کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی customs duties مرسوم است.

  • تقسیم بندی تعرفه براساس چگونگی دریافت
  • تقسیم بندی تعرفه براساس تسهیلات یا تبعیضات

 

***- تقسیم بندی تعرفه براساس چگونگی دریافت

*- تعرفه ارزشی
تعرفه گمرکی ممکن است براساس ارزش کالا دریافت شود، که در این صورت آن را "تعرفه ارزشی" می نامند..

*- تعرفه ثابت
در روش تعرفه ثابت، حقوق و عوارض گمرکی کالا یا تعرفه آن درصدی از ارزش آن کالا را تشکیل می دهد که باید به گمرک پرداخت شود. تعرفه گمرکی در مواقعی براساس مقدار آن کالا وضع می شود.

*- تعرفه مرکب
تعرفه گمرکی در مواردی براساس ترکیبی از دو روش تعرفه ارزشی و تعرفه ثابت دریافت می شود که در آن صورت به آن "تعرفه مرکب" گفته می شود.

 

***- تقسیم بندی تعرفه براساس تسهیلات یا تبعیضات

برمبناء تقسیم بندی دیگری، که انگیزه و علل آن، برقراری تسهیلات یا ایجاد تبعیضات یا موانع، جهت ورود و صدور کالا، کشور، اتحادیه و یا منطقه اقتصادی خاصی باشد تعرفه گمرکی ممکن است یک ستونه یا دوستونه یا سه ستونه باشد.

*- تعرفه یک ستونه
تعرفه یک ستونه، تعرفه ای بدون تبعیض است. به طوری که برای کلیه کالاهای وارده از کلیه کشورها به صورت یکسان و بدون انعطاف اجراء می گردد.

*- تعرفه دو ستونه
در این سیستم تعرفه، برای هر کالایی دو نوع حقوق و عوارض گمرکی وضع شده است. یک نوع آن حد بالا یا تعرفه حداکثر است ولی در حد دیگر، مجموعه ای از تعرفه های کاهش یافته برای برخی کشورها است از طریق مذاکره و انعقاد پروتکل و یا قراردادها به آنها اختصاص می یابد.

*- تعرفه سه ستونه
تعرفه سه ستونه شکل گسترده تعرفه دو ستونه است که به آن ستون دیگری افزوده شده و در حد پایین تری از حقوق گمرکی از کشورها تعیین و اعمال می شود، که آن را "سیستم تعرفه های ترجیحی" نیز می نامند. این سیستم برای افزایش تجارت بین اعضاء مختلف در گروه می باشد.

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٦
comment نظرات () لینک